Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów

Rada Rodziców

UWAGA RODZICE !


       Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie informuje, że dobrowolne wpłaty na rzecz działalności Rady Rodziców 
należy dokonać na następujące konto:

83 1870 1045 2083 1062 0577 0001

                                                                          Dziękujemy