Rada Rodziców

UWAGA RODZICE !


       Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie informuje, że dobrowolne wpłaty na rzecz działalności Rady Rodziców 
należy dokonać na następujące konto:

83 1870 1045 2083 1062 0577 0001

                                                                          Dziękujemy

Klauzula informacyjna :

https://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/klauzula-informacyjna-rada-rodzicow-miejskie-przedszkole-nr-1.docx

 

Obowiązek informacyjny dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/obowiazek-informacyjny-dotyczacy-przetwarzania-danych-przy-realizacji-zadan-statutowych-miejskie-przedszkole-nr-1.docx