Organizacja pracy

 
 
 

Miejskie Przedszkole nr 1 mieści się w Ciechanowie przy ul. Nadfosnej 12.
Czynne jest codziennie w godzinach od 6.30 do 16.30.
Telefon, fax  :  (23) 672-46-96
Adres e-mail   www.
przedszk.1@interia.pl
 
Sekretariat czynny jest codziennie w godzinach:
7:30-15.30- w dniach od 01 do 15 każdego miesiąca
7.00-15.00 – w dniach od 15 do końca każdego miesiąca
 
Wykaz zajęć dodatkowych w poszczególnych grupach wiekowych:  
                                          
 
Gimnastyka korekcyjna -czwartek  (  mgr J.Kamińska)
Język angielski -  środa (mgr  H.Olszewska)
Religia - poniedziaek, wtorek ( mgr G. Gwiazda)                                                
Logopedia -  (mgr M. Sosnowska, - środapiatek ,mgr A. Węgrodzka- wtorek, czwartek)
Pedagog specjalny- poniedziałek, wtorek (mgr J. Wilk)
Psycholog - środa, piątek ( mgr K.Maliszewska)
 

 
 
 
Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06:30–8:30        Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca
     z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się  dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany        informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:30–8:40        Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

08:40–9:15        Śniadanie.

09:15–9:45        Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia
                        i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

09:45–10:00      Gry i zabawy ruchowe

10:00–10:30      Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu
                        wychowania przedszkolnego.

10:30–11:15      Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy  organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:00–11:15      Przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.

11:30–12:00      Posiłek- II śniadanie

12:00–13:00      Odpoczynek dla dzieci najmłodszych, dla dzieci starszych: kwadrans z książką, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:00-13:15       Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do obiadu

13:30-14:00      Obiad

14:00–16:30      Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności  i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.