Akty prawne

 
 
 
 
 
 
STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 
 https://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/statut-obowiazujacy-od-wrzesnia-2022.doc
 
 
 Współpraca z Rodzicami i środowiskiem lokalnym
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/wspolpraca-z-rodzicami-i-srodowiskiemlokalnym(1).odt
 
 
 Koncepcja Pracy Przedszkola
https://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/koncepcja-wraz-z-uzasadnieniem-22-27.docx

 

 
Regulamin imprez:
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/reg-imprezy.odt 
 
 
 REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
OBOWIĄZUJĄCY W MIEJSKIM  PRZEDSZKOLU NR  1 W CIECHANOWIE
images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/regulamin-spacerow-i-wycieczek.docx
 
Roczny plan pracy

https://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/plan-roczny-2022-2023-1.odt

 

 

Harmonogram uroczystości

https://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/harmonogram-uroczystosci-2022-2023-1.odt