Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2023/2024 została zakończona. 

 

Ogłoszenie
                   
Rodzice dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie na rok szkolny 2023/24 zobowiązani są do podpisania „Umowy w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Ciechanów „.

Umowę należy podpisać w sekretariacie przedszkola w dniach 23.03.2023 r.- 30.03.2023 r. w godzinach pracy sekretariatu tj.  7.00-15.00

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych.

 

Zarządzenie Prezydenta w sprawie rekrutacji - terminy postępowania rekrutayjnego.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/zarzadzenie-nr-6-w-sprawie-rekrutacji-1.docx

 

 

Wniosek do pobrania ( DLA RODZICA)

https://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/wniosek-2023-2024(1).doc