Rekrutacja

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie . 

 

Informujemy, że od dnia 20 maja 2024 r. do dnia 27 maja 2024 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do Miejskiego Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2024/2025. 

Rodziców zainteresowanych prosimy o kliknięcie w poniższy link: 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/ciechanow

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać online poprzez formularz elektroniczny pod linkiem:  

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/ciechanow

 

  • Osoby posiadające profil zaufany ePUAP będą mogły wypełnić, zarejestrować i wysłać formularz wraz z załącznikami drogą internetową.
  • Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, po wypełnieniu formularza online będą zobowiązane do wydrukowania go wraz z załącznikami i dostarczenia dokumentów do przedszkola pierwszego wyboru.
  • Osoby które nie posiadają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy pracownika przedszkola i wypełnić formularz na terenie placówki w godzinach 7.00-15.00

Prosimy rownież zapoznać się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie rekrutacji klikając w poniższy link: 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/zarzadzenie-prezydenta.pdf

 

Rodzice dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2024/25 zobowiązani są do podpisania "Umowy na świadczenie usług przez przedszkole". 

Umowę należy podpisać w sekretariacie przedszkola w dniach 6-13.06.2024 r. 

Niepopisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych.