Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów

O przedszkolu

 
 
  
Miejskie Przedszkole nr 1 jest zlokalizowane na terenie miasta Ciechanowa w dzielnicy Śródmieście. W pobliżu znajduje się osiedle mieszkaniowe , Sąd Rejonowy i budynek telekomunikacji oraz  sklepy zlokalizowane w centrum miasta. Korzystne położenie placówki sprzyja atrakcyjności placówki i popularności wśród rodziców zapisujących dzieci do przedszkola.
Budynek przedszkola został oddany do użytku w roku 1970 . Jest to typowy obiekt przeznaczony dla placówek wychowania przedszkolnego i spełniający wymagania właściwe dla lat siedemdziesiątych.
Na parterze znajdują się trzy sale zabaw z łazienkami dla dzieci, pomieszczenia administracyjne i szatnia dzieci . Na piętrze są dwie sale zajęć  
 z łazienkami oraz jedna zaadoptowana z sali zabaw ruchowych,  pokój nauczycielski  i kuchnia przedszkolna .

W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze i magazyny.

Przedszkole posiada duży teren zabaw, podzielony na poszczególne grupy wiekowe ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości ruchowych dzieci. Teren jest zadrzewiony, umożliwia zabawę dzieciom w pogodne i słoneczne dni.

 

Z historii przedszkola .

 

Przedszkole istnieje od 1945 roku , jest najstarszą placówką tego typu na terenie miasta.

Pierwszą siedzibą przedszkola był drewniany barak przy ulicy Augustiańskiej. Od 1970 roku placówka zajmuje budynek przy ulicy Nadfosnej 12.

 

Organem prowadzącym jest Gmina Miejska  Ciechanów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

 

 

Pracownicy przedszkola

 

W placówce zatrudnionych jest 25 osób,  w tym: 12 nauczycielek , 13 pracowników administracji i  obsługi.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

Kadra pedagogiczna posiada następujące kwalifikacje zawodowe :

·         10 nauczycielek wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, w tym 2 posiadają studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, 1 z gimnastyki korekcyjnej, 1 z języka angielskiego, 2 nauczycielki uzupełniają wykształcenie. 

 

·         8 nauczycielek posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 2 nauczycieli mianowanego, 2 kontraktowego.

Nauczycielki systematycznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 

 Dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 1 jest mgr Renata Kowalik                                               

 Obsada grup:

grupa I-  mgr Iwona Woźniak ,mgr Marta Sosnowska , woźna oddziałowa Monika Tomaszewska , pomoc nauczyciela Agnieszka Borzuchowska 

grupa II- mgr Ewelina Adamczyk, mgr Emilia Ziemińska, woźna oddziałowa -  Magdalena Chojnowska- Radulska 

grupa III mgr Wioletta Tobolska, mgr Renata Kowalik ,woźna oddziałowa - Beata Kaszuba

grupa IV- mgr Anna Węgrodzka, mgr Joanna Wilk, woźna oddziałowa - Paulina Frankowska  

grupa V- mgr Doroa Podgórska , mgr Joanna Chełmińska , woźna oddziałowa - Dorota Bakierzyńska 

grupaVI - Karolina Poznańska , mgr Jolanta Kamińska, woźna oddziałowa - Dorota Adamiak

Pozostali pracownicy to: Teresa Klimkowska- samodzielny referent, Aleksandra Kucharska- intendent, Danuta Oglińska- kucharka, Hanna Kontraktewicz - pomoc kuchenna, Ewa Szatybełko - pomoc kuchenna,  pracownik gospodarczy- Tadeusz Ostrowski