Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów

Harmonogram uroczystości na rok 2013/2014

ponad 10 lat temu

 HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/14

 

L.p.

Nazwa uroczystości

Planowany termin

Udział dzieci

Zaangażowanie rodziców

Zaangażowanie nauczycieli

Uwagi o realizacji

1.

 

Pasowanie na przedszkolaka

 Kolorowy Dzień 

 

 X. 2013r.

Wspólne zabawy taneczne, prezentacja umiejętności wokalnych, tanecznych i recytatorskich dzieci .

Stwarzanie sytuacji umożliwiających dziecku identyfikowanie się ze społecznością przedszkolną

 

 

Dekoracja sali, właściwy ubiór dzieci ( wg wybranego koloru grupy)

 

 

Wspólne działanie wszystkich nauczycieli

 

2.

 

Przedszkolny konkurs plastyczny

 

 

 

I-II.

 

Wykonanie prac plastycznych nt.

„Maria Konopnicka w oczach dziecka

 

Pomoc w wykonaniu prac, zakup niezbędnych materiałów

 

Napisanie regulaminu, organizacja konkursu, pozyskanie sponsorów.

 

3.

 

Andrzejki

 

 

 

 

XI.

 

Udział dzieci w andrzejkowych wróżbach, wspólna zabawa

 

Pomoc w przygotowaniu spotkania

 

Wspólne działania nauczycieli

 

4.

 

Mikołajki

 

 

6 XII.

 

Udział dzieci w spotkaniu z Mikołajem. Wspólne zabawy taneczne

 

 

Przygotowanie drobnych upominków

 

 

Nauczycielki podejmują działania we własnym zakresie

 

5.

 

Kiermasz świąteczny

 

XII.

 

Pieczenie , dekorowanie ciasteczek, pierników

 

 

 

 

Udział w kiermaszu, zakup pierniczków

 

Przygotowanie do pieczenia pierniczków, organizacja wykonania działań

 

6.

 

 

 

Uroczystość choinkowa

 

 

 

 

XII.

 

 

 

Prezentacja części artystycznej. Spotkanie z Mikołajem. Wspólny poczęstunek

 

 

 

 

Zakup prezentów dla dzieci oraz przygotowanie poczęstunku, dekoracja sali zabaw, zaangażowanie osoby do roli Mikołaja

 

 

 

Zorganizowanie spotkań grupowych, dekoracja Sali.

 

7.

 

Dzień Babci i Dziadka

 

 

 I.

 

Zaproszenie do przedszkola Babć i Dziadków, składanie życzeń, występy artystyczne wręczenie upominków,

 

Pomoc w przygotowaniu spotkania

 

Przygotowanie uroczystości w poszczególnych grupach

 

8.

 

Bal karnawałowy

 

II.

 

Zabawa taneczna przy muzyce, prezentacja strojów karnawałowych

 

 

 

Przygotowanie strojów karnawałowych dla dzieci, dekoracja sali

 

Wspólna dekoracja sali balowej, zabawa z dziećmi

 

9.

 

Dzień Teatru

 

III.

 

Prezentacja utworów literatury dziecięcej, bajki, wiersze, piosenki, tańce

 

 

Przygotowanie strojów

 

Organizacja działań, przygotowanie dekoracji

 

10.

 

Dzień na zielono

 

III.

 

Powitanie wiosny , udział w konkursie na Najładniejszą Marzannę

 

 

Przygotowanie strojów

 

 Wykonanie Marzanny i Gaika

 

 

      11.

 

 

 

Dzień rodziny

 

 

 

 

V.

 

 

 

Zaproszenie do przedszkola rodziców. Składanie życzeń, wręczenie upominków

 

 

 

 

 

Przybycie na uroczystość

 

 

 

 

Przygotowanie uroczystości grupowych

 

     12.

 

Konkurs między przedszkolny „Zaczynam czytać”

 

 

VI.

 

Udział w konkursie

 

Pomoc w organizacji

 

Przygotowanie regulaminu , przeprowadzenie konkursu, pozyskanie sponsorów

 

Osoby odpowiedzialne : naucz. gr. IV, V

13.

 

Dzień Dziecka

 

 

VI.

 

Organizacja zabawy tanecznej innych atrakcji dla dzieci

 

 

Aktywny udział w zabawach z dziećmi

Powrót