Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów
Strona głowna  /  Aktualności

 

 

Witamy na stronie naszego przedszkola!

 

                                       

SZANOWNI  RODZICE
 
              Bardzo proszę zapoznać się z „ Procedurą funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie” oraz „Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- IV aktualizacja”.
Stosowne dokumenty znajdują w zakładce „Przedszkole COVID-19” .
Jednocześnie przypominam o konieczności posiadania przez Rodziców maseczek i dezynfekowania rąk w wejściu do przedszkola w chwili przyprowadzania i odbierania dzieci oraz zachowaniu właściwego dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich Rodziców  wynoszący min. 1,5 m.
Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
 
 
                                                                                  Dyrektor
                                                                 Miejskiego Przedszkola nr 1
                                                                             Renata Kowalik
 
 
 

 

                          W październiku w naszym przedszkolu:

 

•       12 października spotkanie z pracownikiem WORD Ciechanów dla dzieci z grup IV,V i VI.- pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze,

•       14 października spotkanie z przedstawicielem Policji dla dzieci z grup III, IV, V i VI,

•       14 października Dzień Edukacji Narodowej,

•       18 października wyjście grupy V i VI do kina na film „ Kacper i Emma- najlepsi przyjaciele”,

•       19 października spotkanie dzieci z grupy „Motylki” z Prezydentem Miasta Ciechanów K. Kosińskim,

•       20 października „Kolorowy dzień”,

•       27 października „ Pasowanie na przedszkolaka” w grupie I i II

 

 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z najciekawszych wydarzeń z życia przedszkola, które znajdują się w zakładce „Galeria”.   
 
Aktualności