Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Aktualności

 

 

Witamy na stronie naszego przedszkola!

 

             

Ogłoszenie      

 

Rodzice dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie na rok 2021/22 zobowiązani są do podpisania „Umowy w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Ciechanów „.

 

Umowę należy podpisać w sekretariacie przedszkola w dniach 19.04-23.04.2021 r. w godzinach pracy sekretariatu.

 

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych.

                                                                          

                                                                       

SZANOWNI  RODZICE
 
              Bardzo proszę zapoznać się z „ Procedurą funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie” oraz „Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- IV aktualizacja”.
Stosowne dokumenty znajdują w zakładce „Przedszkole COVID-19” .
Jednocześnie przypominam o konieczności posiadania przez Rodziców maseczek i dezynfekowania rąk w wejściu do przedszkola w chwili przyprowadzania i odbierania dzieci oraz zachowaniu właściwego dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich Rodziców  wynoszący min. 1,5 m.
Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
 
 
                                                                                  Dyrektor
                                                                 Miejskiego Przedszkola nr 1
                                                                             Renata Kowalik
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z najciekawszych wydarzeń z życia przedszkola, które znajdują się w zakładce „Galeria”.   
 
Aktualności