Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
  
Miejskie Przedszkole nr 1 jest zlokalizowane na terenie miasta Ciechanowa w dzielnicy Śródmieście. W pobliżu znajduje się osiedle mieszkaniowe , Sąd Rejonowy i budynek telekomunikacji oraz  sklepy zlokalizowane w centrum miasta. Korzystne położenie placówki sprzyja atrakcyjności placówki i popularności wśród rodziców zapisujących dzieci do przedszkola.
Budynek przedszkola został oddany do użytku w roku 1970 . Jest to typowy obiekt przeznaczony dla placówek wychowania przedszkolnego i spełniający wymagania właściwe dla lat siedemdziesiątych.
Na parterze znajdują się dwie sale zabaw z łazienkami dla dzieci, pomieszczenia administracyjne i szatnia dzieci . Na piętrze są dwie sale zajęć  
 z łazienkami oraz jedna zaadoptowana z sali zabaw ruchowych,  pokój nauczycielski  i kuchnia przedszkolna .

W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze i magazyny.

Przedszkole posiada duży teren zabaw, podzielony na poszczególne grupy wiekowe ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości ruchowych dzieci. Teren jest zadrzewiony, umożliwia zabawę dzieciom w pogodne i słoneczne dni.

 

Z historii przedszkola .

 

Przedszkole istnieje od 1945 roku , jest najstarszą placówką tego typu na terenie miasta.

Pierwszą siedzibą przedszkola był drewniany barak przy ulicy Augustiańskiej. Od 1970 roku placówka zajmuje budynek przy ulicy Nadfosnej 12.

 

Organem prowadzącym jest Gmina Miejska  Ciechanów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

 

 

Pracownicy przedszkola

 

W placówce zatrudnionych jest 19 osób,  w tym: 10 nauczycielek , 10 pracowników administracji i  obsługi.

Kadra pedagogiczna posiada następujące kwalifikacje zawodowe :

·         11 nauczycielek wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, w tym 2 posiadają studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, 1 z gimnastyki korekcyjnej, 1 z języka angielskiego.

 

·         7 nauczycielek posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 3 nauczyciela mianowanego, 1 kontraktowego i 1 rozpoczęła staż na nauczyciela kontraktowego.

Nauczycielki systematycznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 

 Dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 1 jest mgr Renata Kowalik                                               

 Obsada grup:

grupa I- mgr Dorota Podgórska, mgr Joanna Chełmińska, woźna- Elżbieta Zimnowodzka pomoc Agnieszka Bogurzewska

grupa IImgr Iwona Woźniak, mgr Marta Sosnowska, woźna- Bogumiła Cendrowska

grupa III mgr Renata Kowalik , mgr Bożena Pigut, woźna- Halina Kucharska

 grupa IV mgr Wioletta Tobolska, mgr Jolanta Kamińska, woźna Danuta Oglińska

grupaV mgr Dorota Leszczyńska, mgr Iwona Jaroszewska, woźna- Marzena Bałdyga

grupa VI- mgr Anna Węgrodzka, Dominika Dalecka, woźna Beata Tadrzak

Pozostali pracownicy to: Teresa Klimkowska- samodzielny referent, Aleksandra Kucharska- intendent, Małgorzata Słonecka, Hanna Żmijewska - kucharki, Tadeusz Kucharski- pracownik gospodarczy


Ostatnia aktualizacja: 2016-09-30