Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów
Strona głowna  /  Aktualności

 

Witamy na stronie naszego przedszkola!

 

 

     

                       

           
Komunikat  Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie
z dnia 27 listopada 2020r. 
dotyczący czasowego zawieszenia zajęć w grupie IV – 5,6-latki.
 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu dzieci, na podstawie  § 18 ust. 2a rozporządzenia MEN z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny      w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz za zgodą organu prowadzącego przedszkole przedłużeniu ulega zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej do dnia 04 grudnia 2020 r. 
 
W związku z powyższym, na podstawie §1 pkt. 1 Rozporządzenia MEN  z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem    COVID-19 (Dz.U.z 2020r., poz.1394) zawieszone zajęcia będą realizowane    z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 
                                             
                                              Renata Kowalik 
                                                 Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1
                                              w Ciechanowie
 
 
 
W listopadzie w naszym przedszkolu :
 
• 10 listopada uroczyście obchodzić będziemy w poszczególnych grupach wiekowych Narodowe Święto Niepodległości
• 25 listopada dzień Pluszowego Misia
• 27 listopada odbędą się w grupach Andrzejki
 
SZANOWNI  RODZICE
 
              Bardzo proszę zapoznać się z „ Procedurą funkcjonowania
 
 Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie” oraz „Wytycznymi
przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- IV aktualizacja”.
Stosowne dokumenty znajdują w zakładce „Przedszkole COVID-19” .
Jednocześnie przypominam o konieczności posiadania przez Rodziców maseczek i dezynfekowania rąk w wejściu do przedszkola w chwili przyprowadzania i odbierania dzieci oraz zachowaniu właściwego dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich Rodziców  wynoszący min. 1,5 m.
Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
 
 
                                                                                  Dyrektor
                                                                 Miejskiego Przedszkola nr 1
                                                                             Renata Kowalik
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z najciekawszych wydarzeń z życia przedszkola, które znajdują się w zakładce „Galeria”.

                       

Aktualności