Strona głowna  /  Organizacja pracy
Organizacja pracy
 
 
 

Miejskie Przedszkole nr 1 mieści się w Ciechanowie przy ul. Nadfosnej 12.
Czynne jest codziennie w godzinach od 6.30 do 17.30.
Telefon, fax  :  (23) 672-46-96
Adres e-mail   www.
przedszk.1@interia.pl
 
Sekretariat czynny jest codziennie w godzinach:
7:30-15.30- w dniach od 01 do 15 każdego miesiąca
7.00-15.00 – w dniach od 15 do końca każdego miesiąca
 
Wykaz zajęć dodatkowych w poszczególnych grupach wiekowych  
                                          
 
Gimnastyka korekcyjna -
 
 
Język angielski - ( H.Olszewska)
 
 Rytmika -środa  (M. Sosnowska)                                 
 
Religia - piątek  (G. Gwiazda)
 
                                                
Logopedia Piątek 9.00-13.00
 
 
 
 Zajęcia dodatkowe odbywają się za zgodą rodziców .
 
 
 
Ramowy rozkład dnia
6.30-8.30
Witamy się, rozmawiamy, bawimy się dowolnie wybraną zabawką, śpiewamy i ćwiczymy kondycję ruchową. Pracujemy nad naszymi uzdolnieniami. Czynności higieniczne
8.30-9.00
Jemy śniadanie
9.00- 9.15
Myjemy się i przygotowujemy do zajęć
9.15-10.15
Uczestniczymy w zajęciach i zabawach, malujemy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, pracujemy z kartą pracy, poznajemy świat wokół nas, gimnastykujemy się.
10.15-11.15
Wychodzimy na spacer, wycieczki lub bawimy się w ogrodzie przedszkolnym, prowadzimy obserwacje, bawimy się w sali
11.15-11.30
Przygotowujemy się do drugiego śniadania, myjemy ręce, przygotowujemy stoliczki
11.30-12.00
Jemy drugie śniadanie
12.00-12.15
Czynności higieniczno-porządkowe
12.15-13.15
Słuchamy bajek. Bawimy się w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, uczestniczymy w zajęciach wyrównawczych
13.15- 13.30
Przygotowujemy się do obiadu. Odwiedzamy łazienkę
13.30-14.00
Jemy obiad
14.00-15.30
Bawimy się w ogrodzie przedszkolnym, obserwujemy przyrodę, bawimy się w sali indywidualnie i zespołowo, uczestniczymy w zajęciach dodatkowych
15.30- 17.30
Rozchodzimy się do domu
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          MÓJ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU
Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 – letnich
 7.30- 8.00 – schodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami, swobodna działalność dzieci
                      w kącikach zainteresowań w sali.
8.00 – 8.20 – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem
                      uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne)
8.20– 8.30– ćwiczenia poranne z elementami ćwiczeń gimnastycznych.
830– 8.45 przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience.
8.45 9.15  I śniadanie.
9.15– 9.45– zajęcia dydaktyczne – zabawy i ćwiczenia rozwijające zainteresowania,
                      oraz wiedzę dziecka z zakresu mowy, przyrody, matematyki, muzyki, plastyki
                      oraz doskonalące sprawność fizyczną – zajęcia zorganizowane przez   
                       nauczycielkę w sali.
9.45– 11.00 – swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy w „Ogrodzie
                        przedszkolnym”, spacery, obserwacje przyrodnicze.
11.00 – 11.30 – przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience,
                          II śniadanie.
11.30 – 13.00 – przygotowanie do leżakowania, słuchanie bajek i opowiadań przy muzyce
                          relaksacyjnej. Leżakowanie.
13.00 – 13.30 – zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.
13.30 – 14.00 – obiad.
14.00 – 14.15 – zabiegi higieniczne w łazience.
14.15 – 14.30 – zorganizowana zabawa ruchowa.
14.30 – 15.00 – bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.
15.00 – 17,30– swobodna działalność dzieci w sali i na powietrzu, odbiór dzieci z
                         przedszkola, rozmowy indywidualne z rodzicami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2016-09-15