Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów

Program "Przyjaciele Zippiego"

ponad 10 lat temu

 Program rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów  radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi.
          Program opowiada o grupie przyjaciół, a  Zippi to patyczak, ulubieniec jednego z chłopców.
          Realizacja programu obejmuje cykl 24 spotkań pogrupowanych w 6 części tematycznych:
?     Uczucia
?    Komunikacja
?    Nawiązywanie i zrywanie więzi
?    Rozwiązywanie konfliktów
?    Przeżywanie zmiany i straty
?    Dajemy sobie radę 

Każda część zawiera opowiadanie zilustrowane zabawnymi obrazkami oraz propozycje zadań do pracy z grupą, takich jak: odgrywanie ról i scenek, rysowanie, ćwiczenia.
Program uczy:
?    Jak rozpoznawać własne uczucia i o nich rozmawiać
?    Jak mówić to, co chce się powiedzieć
?    Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń
?    Jak rozwiązywać konflikty
?    Jak zachowywać się w nowych sytuacjach
?    Jak radzi ć sobie w sytuacjach trudnych
Program może być realizowany na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, z dziećmi w wieku 5 – 7 lat. Prowadzą go nauczycielki posiadające certyfikat