Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W RAMACH EDUKACJI ZDROWOTNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/20

ponad 10 lat temu

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1
W RAMACH EDUKACJI ZDROWOTNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
 
Blok
Tematyka
Formy realizacji
Termin
Odpowiedzialni
Zdrowy styl odżywiania.
1.Poznawanie różnorodnych produktów spożywczych z uwzględnieniem produktów tych, które są odpowiednie dla zdrowego odżywiania.
REALIZACJA WE WSPÓŁPRACY Z „AKADEMIĄ ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”
 
2.Higiena przygotowywania i spożywania posiłków.
Pogadanki, spotkanie z dietetykiem, rozmowy z rodzicami, wystawki warzyw i owoców, gazetki, zajęcia kuchenne, spotkanie z pielęgniarką.
 
Kwiecień 2014 r.
 
 
 
 
 
Wrzesień 2013 i wg harmonogramu „Akademii …”
 
 
Cały rok szkolny
Nauczycielki
Higiena osobista
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Wyróżnianie i nazywanie części ciała człowieka i odkrywanie ich możliwości.
2.Troska o higienę ciała
-higiena jamy ustnej
-higiena rąk
-higiena całego ciała
-estetyka ubioru i dostosowanie ubioru do odpowiedniej pory roku.
Zabawy tematyczne, zabawy ze śpiewem, pogadanki, spotkanie ze stomatologiem, spotkanie z pielęgniarką.
 
Cały rok szkolny
 
 
 
 
Cały rok szkolny.
 
 
 
 
 
W czasie zmiany pory roku
Nauczycielki, pielęgniarka.
Ruch i odpoczynek
1.Ruch jako droga do sprawności fizycznej i zachowania właściwej sylwetki.
2.Piknik rodzinny.
Spotkanie  z trenerem taekwondo,  zabawy ruchowe.
 
Po uzgodnieniu terminu
 
 
czerwiec 2014 r.
nauczycielki
Zachowania bezpieczne w codziennym życiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
2.Ryzyko związane z różnymi formami aktywności fizycznej.
3.Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
4.Dawanie wsparcia sobie i innym w czasie wykonywania zadań kontrolnych.
5.Odpowiedzialność za zdrowie własne i drugiego człowieka.
 
 
 
1.Podczas zebrań z rodzicami informacja na temat programu antynikotynowego  i sposobów jego realizacji.
2.Spotkanie w Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
3.Spotkanie nauczyciela koordynatora z radą pedagogiczną w celu ustalenia szczegółów realizacji programu.
4.Zamieszczenie informacji na temat programu antynikotynowego  oraz na stronie internetowej przedszkola.
5.Realizacja zajęć dydaktycznych z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych
( „Tydzień zdrowia i czystości”)
6.Spotkanie dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej w celu podsumowania  i ewaluacji programu.
Spotkanie  z policjantem, strażakiem, strażnikiem miejskim, pogadanki, zabawy ruchowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień 2013
 
 
 
 
 
Według harmonogramu PSSE
 
 
Luty 2014
 
 
 
 
 
Luty 2014
 
 
 
 
 
 
 
Drugie półrocze roku szkolnego 2013/2014
 
 
 
Kwiecień 2014
 
 
Czerwiec 2014
Według ustalonych terminów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny.
Nauczycielki,
 
 
 
 
 
 
Nauczycielki