Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja
 Chcesz się zapisać?
 

Ogłoszenie 1

      Informujemy, że lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2017/2018 zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w wejściu głównym, dnia

28 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00.

 

 

 

                                                         Ogłoszenie2

          Informujemy, że umowy ( na rok szkolny 2017/2018 )z Rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola będą podpisywane w sekretariacie przedszkola w dniach 15.05.2017 r- 19.05.2017 r. w godzinach 7.00- 15.00.

           Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

 

 

 

         

                                                          Ogłoszenie  3

                   Rodzice kandydatów przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług przez przedszkole w dniach 04.05.2017 r- 12.05.2017 r. w godzinach 7.30- 15.30.

                   Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy przyjętych do przedszkola.

 

 

 

 

                                                         Ogłoszenie  4

                 Dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zapewnione są miejsca w szkołach podstawowych w Ciechanowie.

 

 

 

                                                           Ogłoszenie  5

                 Dzieci 5-letnie mogą uczęszczać do oddziałów „0” w szkołach podstawowych w Ciechanowie.

 

 

 

                                                         Ogłoszenie  6

                 Rodzice dzieci nieprzyjętych, którzy w dalszym ciągu zainteresowani są przyjęciem dziecka do innej niepublicznej placówki przedszkolnej wskazanej przez Prezydenta Miasta Ciechanów, proszeni są o wpisanie się na listę w sekretariacie przedszkola do dnia 12.05.2017 r.

 

 

 
 
 

                   DO POBRANIA  : 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/wniosek-na-rok-2017-18-1(1).docx  - WNIOSEK
 
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/oswiadczenia-na-rok-2017-18(1).docx - OŚWIADCZENIE
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/uchwala-rady-miasta-z-dn24022017-r.pdf
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/zalacznik-do-uchwaly-kryteria.pdf

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-27