Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/wniosek-o-przyjecie-do-miejskiego-przedszkola-nr-1.docx

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/jedyneczka/zarzadzenie-2019-rekrutacja-do-przedszkoli.pdf

OGŁOSZENIE!
 
 
               Rodzice dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie na rok szkolny 2019/2020 zobowiązani są do podpisania „Umowy w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Ciechanów”.
 
Podpisywanie umów odbywać się będzie w sekretariacie przedszkola w terminie:
27.05.2019 r.- 07.06.2019 r. w godzinach 7.30- 15.00.
 
 
Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-06